Normes

NORMES DE CONVIVÈNCIA


·         Mantenir el silenci i un ambient de treball adequat.

·         Mantenir ordenada i neta la biblioteca. Al marxar de la biblioteca,  les cadires han de quedar endreçades i els llums tancats.

·         Quan vulgueu escollir un llibre, marqueu el lloc amb la mòmia.

·      No retorneu els llibres als prestatges. S'han de registrar informàticament i, tot seguit, desar-los a la caixa de retorn (color verd).

·      Si es detecta algun llibre en mal estat, s'haurà de col·locar a la caixa de llibres per revisar (color groc).

·         Recordeu que el dia de biblioteca heu de portar sempre el llibre.

NORMES DE PRÈSTEC

·       Els alumnes podran utilitzar el servei de préstec de la biblioteca, tenint en compte que només podran agafar els llibres catalogats i etiquetats.  

·       La durada del préstec serà d'un mes.  

·         El préstec ha de quedar registrat informàticament, per tant,cal que es dugui a terme quan hi hagi una persona responsable de la biblioteca.

·         Si no es torna el préstec, els alumnes rebran una nota d'avís que hauran de retornar signada  per la família.

·         Si un/una alumne/a perd o fa malbé un llibre, caldrà que en comprin un nou exemplar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada